Om skytteklubben

RJPS - Republiken Jämtlands Praktiska Skyttar

Republiken Jämtlands Praktiska Skyttar (RJPS) är en skytteförening, vars namn fastslogs 1991-01-20. När klubben bildades var det officiella namnet på sporten praktiskt skytte vilket sedermera byttes till det mer korrekta dynamiskt skytte. RJPS huvudsport är pistol, därför lägger vi också mest krut på denna gren. Vi växer dock stadigt på övriga grenar inom IPSC vilket inkluderar gevär och hagel

RJPS har i dagsläget (2020) ca 120 licensierade medlemmar. Vill du också ta del av gemenskapen så måste du ha genomgått IPSC:s grundutbildning. RJPS anordnar oftast en grundkurs per år, oftast runt april-maj.
På grund av hårt tryck de senaste åren har RJPS anordnat flera kurser per säsong. 

Av naturliga omständigheter tränar vi mest under den tiden på året som det är barmark. Utomhusträningen drar igång så fort snön har smält och det har torkat undan.

Den årliga medlemsavgiften är f.r.o.m 2020 och gäller per kalenderår (jan - dec)

  • 1000 Kr  för enskild medlem
  • 1500 Kr för familjemedlemskap

Medlemsavgiften skall sättas in på postgirokonto 435 86 29-6, märk inbetalningen med  "medlavg 20xx", alternativt swishar man till RJPS swishkonto 123-237 58 22, skriv vad betalningen avser!

RJPS är en ideell förening och som sådan kräver den medlemmarnas inblandning. RJPS har som mål att varje år anordna minst en level 2 tävling. Fördelen med detta är att du som tävlande inte behöver åka land och rike runt för att få ihop matchpoäng.
Att genomföra tävlingar kräver naturligtvis en hel del personal. Det är här du som medlem i RJPS förväntas ställa upp och arbeta ideelt på din fritid.

Före en tävling bygger vi väggar, avgränsningslinjer och allt annat som hör till en professionellt anordnad tävling. Efter tävlingen städar vi undan allt material vi använt samt att vi plockar upp alla tomhylsor. Vi har naturligtvis förståelse för att man inte alltid kan vara på plats men att vara medlem i RJPS innebär inte att man bara ägnar sig åt skytte!