Karta Kyrkås

Gevärsskyttar!

Tänker du någon gång under året skjuta gevär på Kyrkåsbanan måste du betala medlemsavgift till Kyrkås Skf.

Summan är 125 kr/person och år
Bankgiro: 547-7245

Glöm EJ att skriva för-och efternamn, ort samt hela personnummret på talongen